середа, 31 січня 2018 р.

Дистанційне навчання. 4 клас.Фізичне виховання в Запорізькій Січі.

                                                               Любі діти!

Ви вже знаєте, що фізичне виховання дуже важливе для здоров'я кожної людини, а для дітей - особливо. То ж сьогодні я хочу з вами поговорити про фізичне виховання в Запорізькій Січі.
         Починаючи з перших років свого існування, Запорізька республіка майже безперервно вела важку збройну боротьбу з загарбниками. Такі специфічні умови призвели до того, що запорізьке козацтво в досить короткий історичний проміжок часу виробило одну з найперших на той час систем підготовки воїнів.
        Запорізька Січ, захищаючи Україну і її народ від іноземного поневолення, своєю плоттю і кров’ю пов’язана з нелегкою долею рідного народу. І цілком справедливим слід вважати висновок про те, що спосіб життя, традиції, культура українського народу стали тим міцним ґрунтом, фундаментом, на основі якого «отримали своє начало мужні витязі, козаки запорізькі», які в більшості своїй «...міцної тілобудови, легко переносять голод, холод, спрагу і спеку; в війні невтомні, відважні, хоробрі, або краще сказати дерзновенні і мало дорожать своїм життям» [3].
Ці і багато інших даних свідчать, що без цілеспрямованого вишкілу досягнути такого високого стану фізичної досконалості, вершин військового мистецтва було неможливою справою
В часи к В системі фізичного виховання Запорізького війська значну роль грали елементи народної фізичної культури, звичаї та традиції українського народу: народні ігри, танці, різноманітність і багатство котрих давали можливість вирішувати переважну більшість завдань фізичного виховання і вдосконалювати вишкіл козаків.
Значне місце відводиться особливо національним танцям, релігійним ритуалам, звичаям, які сприяли не тільки моральному вдосконаленню війська, а й впливали на розвиток тих якостей, якими так вигідно відрізнялося Запорізьке військо.
1. В Запорізькій Січі функціонувала ефективна система фізичного виховання, основу якої складали віковічні звичаї українського народу. Вона носила виключно національний характер.
2. Систему фізичного виховання козаків визначають такі основні компоненти:
а) початковий відбір, де першочергове значення мав рівень розвитку фізичних і моральних якостей людини;
б) здоровий спосіб життя, а саме: ефективне використання сил природи: водні процедури (Очищення водою), сон на свіжому повітрі, інші способи загартування, Поміркованість у харчуванні, вживанні алкоголю;
в) національні за своїм змістом специфічні засоби та методи вишкілу козаків (герці, гопак тощо).
3. В системі фізичного вдосконалення козаків переважали ігрові та змагальні форми використання фізичних вправ; часто у поєднанні з піснями або музикою.
4. Пріоритетне місце в структурі спеціальної фізичної підготовки козаків належало:
а) цілеспрямованому розвитку рухових якостей (сили, спритності, витривалості);
б) вдосконаленню навичок у плаванні, пірнанні, бігу, їзді верхи тощо;
в) вдосконаленню майстерності у володінні різними видами зброї та засобами пересування.
5. Найсуттєвішим результатом, вінцем розвитку системи фізичного виховання козаків, слід вважати відродження національного виду бойового мистецтва – гопака, основу якого складають:
а) система духовного і морального виховання людини;
б) система фізичних (бойових) рухів.


6. Важливим здобутком освітянської роботи на Запорізькій Січі була реалізація принципу гармонійного виховання людини, особливо в структурі Січової школи, де поруч із загальноосвітніми предметами багато уваги приділялось психофізичному вдосконаленню майбутніх козаків.
6. В

Немає коментарів:

Дописати коментар