Дистанційне навчання.23.10.2020
Ранкова зарядка


Фізкультхвилинка

22.10.2020
Ранкова зарядка

Фізкультхвилинка


21.10.2020
Ранкова зарядка      ЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РУХЛИВИХ ІГОР НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 


Рухлива гра є свідомою діяльністю, спрямованою на досягнення поставленої мети. Як засіб рекреації вона наділена низкою якостей, серед яких найважливіше місце займає висока емоційність.

Рухлива гра належить до таких проявів ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Для рухливих ігор характерні творчі, активні рухові дії, мотивовані сюжетом. Вони спрямовуються на подолання різних труднощів на шляху до досягнення поставленої мети.

Рухливі ігри, як правило, не вимагають від учасників спеціальної підготовки. Саме завдяки цій чудовій властивості рухливі ігри, особливо з елементами змагання, більше, ніж інші форми фізичного виховання, відповідають потребам організму. Під час проведення рухливих ігор формуються витримка, самовладання, правильне реагування на невдачу.

Ігри з активними, енергійними, багаторазово повторюваними руховими діями сприяють вдосконаленню найважливіших систем і функцій організму. У практиці рекреаційної діяльності широко використовуютьсярізноманітні ігри, зокрема народні рухливі ігри, які мають давню історію, та активно використовуються в рекреаційній діяльності. Характерна особливість рухливих ігор – комплексність впливу на організм і на всі сторони особистості дитини. У грі одночасно здійснюється фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання. Активна рухова діяльність і позитивні емоції, викликані нею, підсилюють усі фізіологічні процеси в організмі, поліпшують роботу усіх органів і систем. Несподівані ситуації, що виникли під час гри, привчають дітей доцільно використовувати набуті рухові навички і уміння.

У рухливих іграх створюються найсприятливіші умови для виховання фізичних якостей. Рухливі ігри позитивно впливають на розумовий розвиток дітей, організаторські навички, формування особливості. При проведенні рухливих ігор в силу їх специфічності насамперед вирішуються задачі власне фізичного виховання.

Ігровий метод особливо рекомендується використовувати на етапі початкового освоєння рухів. В іграх діти відображають накопичений досвід, поглиблюють, закріплюють своє уявлення про уявні дії, про життя. Дитина, як і дорослий, пізнає світ у процесі діяльності. Заняття іграми збагачують учасників новими відчуттями, уявленнями, поняттями.

20.10.2020
Ранкова зарядка                         Ранкова гімнастика проти захворювань


     Ранкова гігієнічна гімнастика має особливе значення під час переходу організму людини від стану сну до бадьорості, здатності підвищення тонусу нервової та м'язової систем, працездатності, її потрібно виконувати кожного дня всім учням.

Завданням ранкової гігієнічної гімнастики є стимулювання ряду фізіологічних функцій організму, які, звичайно, під час сну трохи послаблюються, загальмовуються. Це, насамперед, стосується діяльності серцево-судинної і дихальної систем. У результаті проведення РГГ швидко підвищується загальний тонус організму, пожвавлюється діяльність серцево-судинної системи, внаслідок чого ліквідуються вогнища застійної, депонованої крові, зокрема, у черевній порожнині. Посилюється функція дихання: збільшується його глибина, поліпшується легенева вентиляція. Покращується також і діяльність шлунково-кишкового тракту, нирок, поліпшуються процеси обміну речовин тощо.

Ранкова гігієнічна гімнастика - це комплекс фізичних вправ, характер яких та форма проведення різноманітні й залежать від мети занять. Якщо розглядати РГГ як засіб підняття функціональних можливостей організму, що були знижені під час сну, то достатньо виконувати її протягом 10-15 хв., застосовуючи прості вправи, які не викликають відчуття втоми.

Загальний принцип побудови комплексу полягає в тому, щоб забезпечити участь основних м'язових груп в русі, що в свою чергу активно впливає на роботу внутрішніх органів. У комплекс РГГ потрібно також включати вправи як на дихання, так і на гнучкість. Потрібно уникати виконання вправ статичного характеру, із значним обтяженням, на витривалість (наприклад, тривалий біг до втоми).


19.10.2020
Ранкова зарядка

Фізкультхвилинка

 ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІ СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ЛЮДИНИ
           Житєво важливими способами пересування людини є рухи, що вона використовує у своїй різноманітній діяльності (ходьба, біг, стрибки, лазіння, плавання, пересування на лижах, катання на ков­занах, їзда на велосипеді).
Систематичне виконання цих рухів позитивно впливає на гар­монійний фізичний розвиток дитини, сприяє вдосконаленню робо­ти серцево-судинної, дихальної, нервової систем, зміцнює м’язи та опорно-руховий апарат, розвиває фізичні якості (швидкість, сприт­ність, силу, гнучкість та витривалість).
Усі ці рухи мають динамічний характер. Вони змушують працю­вати велику кількість м’язів і суглобів, поліпшують життєдіяльність усього організму, активізуючи всі фізіологічні процеси. Ці способи пересування є складними умовними рефлексами, що поступово вини­кають під час виховання та навчання. Багаторазове повторення рухів у певній послідовності утворює між окремими елементами кожного з них тимчасові зв’язки. Утворені динамічні стереотипи у дітей є дуже стійкими.
Під час навчання та розвитку основних способів пересувань у дітей на особливу увагу заслуговує поступове формування гнучкого динамічного стереотипу, здатності швидкої перебудови, пристосуван­ня до мінливих обставин навколишнього середовища. Це здійснюють шляхом виконання різноманітних варіантів вправ, зміни завдань, темпу руху, умов, у яких їх виконують.
Ходьба — найдоступніший і найпоширеніший вид фізичних вправ. Вона сприяє оздоровленню, стимулює процеси кровообігу, дихання, обміну речовин, зміцнює переважно м’язи ніг і тазу, залу­чаючи до роботи м’язи всього тіла. Ритмічні чергування напруження та розслаблення м’язів під час ходьби створюють сприятливі умови для заспокоєння організму, водночас ходьба у швидкому темпі дає значне фізичне навантаження, тренуючи і розвиваючи адаптаційні механізми. Фізичне навантаження під час ходьби легко дозувати (за відстанню та рельєфом маршруту, тривалістю та темпом подолання дистанції, кількістю інтервалів для відпочинку та їх тривалості).
Біг — один із основних засобів усебічного фізичного розвитку та активного відпочинку, оздоровлення та збереження працездатності. Під час бігу організм працює інтенсивніше, ніж під час ходьби. Біг є найпоширенішим видом фізичних вправ, що є складовою багатьох видів спорту (наприклад, спортивних ігор).
Стрибки є природним і швидким способом долання перешкод, для якого є характерними короткочасні, але максимальні нервово- м’язові зусилля. Стрибки зміцнюють м’язи ніг і тулуба, розвивають силу, швидкість, спритність і сміливість, навчають орієнтуватися в просторі, концентрувати зусилля. Стрибки можна виконувати з місця і з розбігу. Легкоатлетичні стрибки з розбігу поділяються на стрибки через вертикальні перешкоди (у висоту та з жердиною) і че­рез горизонтальні (у довжину та потрійні).
Лазіння можна виконувати по горизонтальному, вертикальному чи похилому канату, жердині, сходах і гімнастичній стінці за допо­могою рук і ніг. Його використовують для збільшення рухливості в суглобах кінцівок, розвитку сили м’язів та з метою коригування викривлень хребта. Повзання застосовують із лікувальною метою у положенні «на чотирьох кінцівках» і по-пластунськи. Вихідне по­ложення «на чотирьох кінцівках» характеризується розвантаженням хребта від дії сили ваги і максимальною мобілізацією його рухливо­сті. Його використовують для коригування викривлень хребта при компресійних переломах хребта, аномаліях у розміщенні внутрішніх органів, для розтягування.
Плавання — це сполучений вплив рухів і середовища, у якому їх виконують. Перебування у воді значно підвищує тепловіддачу та обмін речовин, висуває підвищені вимоги до системи зовнішнього дихання та гемодинаміки. Створюються умови для полегшення ру­хів, виправлення деформацій хребта, адаптації до навантажень різної інтенсивності, відновлення й підвищення загальної витривалості та загартованості організму.
Пересування на лижах усебічно розвиває та зміцнює організм, підвищує працездатність і витривалість, сприяє загартовуванню і слугує чудовим відпочинком для нервової системи. Усі способи пе­ресування на лижах складаються з окремих елементів. До основних елементів пересувань на лижах належать: відштовхування лижами, ковзання, перекат, підсідання, відштовхування палицями, махові рухи під час винесення ноги з лижею або руки з палицею.
Катання на ковзанах призводить до поліпшення діяльності ор­ганів дихання в умовах підвищеного навантаження на суглоби та зв’язки дитини, тому його використовують обмежено, переважно для тренування здатності підтримувати рівновагу та координації рухів.
16.10.2020
Ранкова зарядка


Правила футболу
Правила гри у футбол
Число гравців у команді Матч проводиться за участю двох команд, кількість гравців у кожній - не більше одинадцяти, разом з воротарем. Матч не може розпочатися, якщо в складі будь-якої команди именше ніж 7 гравців.

 М'яч вважаєтьс забитим у вота, якщо він повністю перетнув лінію воріт між стійками і під поперечиною з умовою, що перед цим команда, яка забила гол не порушила Правилагр

Команда-переможець Команда, яка забила на протязі матчу найбільшу кількість голів, вваається переможницею. Якщо двома командами забито однакову кількість голів або небуло забито жодного гола, то матч закінчується нічийним результатом

Регламент змагань Регламентом змагань може передбачатися призначення додаткового часу на випадок, якщо матчі закінчуються нічиєю

Тривалість гри - два рівних тайми по 45 хвилин. Перерва між таймами Гравці мають право на перерву між двома таймами. Перерва між таймами не повинна перевищувати 15 хвилин. Додатковий час. До тривалості часу будь-якого матчу двох таймів додається увесь час, що пішло на: - заміну, оцінку серйозності травм гравців, транспортування травмованих гравців з поля для надання допомоги. Тривалість гри. Ігровий ча

Початок і відновлення гри Попередні умови. Перед початком матчу проводиться жеребкування, і одна з команд отримує право вибрати ворота, які вона буде атакувати у першому таймі матчу. Протилежна команда виконує початковий удар у матчі. Команда, яка вибрала за жеребкуванням ворота, виконує початковий удар у другому таймі матчу. У другому таймі матчу команди міняються воротами. Початковий удар Початковий удар - це спосіб початку або поновлення гри. М’яч забитий після початкового удару зараховується. Процедура. Всі гравці знаходяться на своїх половинах поля. М'яч знаходиться в нерухомому стані в центрі поля. Суддя подає сигнал. М'яч знаходиться в грі, коли по ньому нанесений удар, і він рухається вперед. Після забитого однієї з команд гола початковий удар виконується гравцем іншої команди

"Спірний м’яч" "Спірний м'яч" - це спосіб поновлення гри після тимчасової зупинки, у якій виникла необхідність у той час, поки м'яч перебував у грі з якоїсь причини, не передбаченої Правилами гри. Процедура. Суддя вводить м'яч в тому місці, де він перебував в момент зупинки гри

М’ЯЧ У ГРІ ТА ПОЗА ГРОЮ М'яч поза грою М'яч вважається поза грою, якщо: - він повністю перетнув лінію воріт або бокову лінію - по землі або по повітрю - гра була зупинена суддею. М'яч у грі Протягом всього іншого часу м'яч перебуває в грі, включаючи випадки, коли: він відскакує від стійки воріт, поперечини, або кутового прапорця і залишається в полі, - він відскакує від суддів, які знаходяться в межах поля

Сигнали і жести суддів Здійснюючи суддівство гри, арбітр дає сигнали за допомогою свистка: На початку гри і відновлення після перерви і після забитого м'яча у ворота; При виконанні 11-метрового удару, при взятті воріт, після закінчення гри або її половини; Звідси випливає, що при ударах від воріт, штрафному, вільному, кутовому ударах, якщо гравцями дотримані правила їх виконання, сигнал свистком не подається, а використовується жест рукою. Вкидання м'яча з-за бокової лінії використовується також без сигналу. В ході гри судді також доводиться використовувати жести. Вони повинні бути чіткими.

15.10.2020
Ранкова зарядка

ФІзкультхвилинка
 
Правила безпечної поведінки учнів під час 
проведення спортивних ігор та естафет

Учні зобов'язані:

 • починати гру, робити зупинки в грі й закінчувати гру тільки по команді (сигналу) вчителя;
 • суворо виконувати правила проведення рухливої чи спортивної гри;
 • уникати зіткнень із гравцями, поштовхів і ударів по руках і ногам гравців;
 • при падінні необхідно згрупуватися щоб уникнути одержання травми;
 • уважно слухати й виконувати всі команди (сигнали) учителя.

. Учням забороняється:


13.10.2020
Ранкова зарядка
12.10.2020
Ранкова зарядка

27.05.2020
Ранкова зарядка
26.05.2020
Ранкова зарядка
25.05.2020
Ранкова зарядка
22.05.2020
Ранкова зарядка

21.05.2020
Ранкова зарядка20.05.2020
Ранкова зарядка19.05.2020
Ранкова зарядка 18.05.2020
Ранкова зарядка 


15.05.2020
Ранкова зарядка


 14.05.2020
Ранкова зарядка
13.05.2020
Ранкова зарядка
12.05.2020
Ранкова зарядка
08.05.2020
Ранкова зарядка
07.05.2020
Ранкова зарядка

06.05.2020
Ранкова зарядка
05.05.2020
Ранкова зарядка

Олімпійські чемпіони Сумщини :

Mikhail Mamiashvili RN 09-2013.jpgМаміашвілі Михайло Геразійович (нар. 21 листопада 1963КонотопСумська областьУкраїнська РСРСРСР) — радянський борець греко-римського стилю, Олімпійський чемпіон, Заслужений майстер спорту СРСР (1988), Заслужений тренер СРСР (1992), Почесний громадянин міста Конотоп.У 1982 році виграв Всесоюзні гри молоді. У 20-річному віці у 1983 році М.Маміашвілі виграв багато змагань: Спартакіаду народів СРСР, чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат СРСР, а також чемпіон світу з боротьби. Як наймолодший учасник чемпіонату в Києві був визнаний найбільш технічним борцем чемпіонату[2].В 1990 році закінчив курси інструкторів по спорту вищої кваліфікації при Військовому інституті фізичної культури Омського державного інституту фізичної культури[5].З 2001 року член бюро Міжнародної федерації аматорської боротьби (FILA).
Олімпійські медалі
Представник СРСР СРСР
борець греко-римського стилю
Золото1988 Сеул

04.05.2020
Ранкова зарядка
Олімпійські чемпіони Сумщини :
Віталій Вікторович Могиленко (5 липня 1965, м. СумиСумська область) — Майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, учасник Олімпійських ігор у Лілехамері (Норвегія) 1994 року, Чемпіон VІ Спартакіади народів СССР (1986), багаторазовий Чемпіон та призер чемпіонату України з біатлону, голова Сумської обласної організації ФСТ «Україна».
Олімпіада[ред. | ред. код]
На Олімпійських іграх у Лілехамері (Норвегія) в лютому 1994 року в складі збірної України змагався у двох дисциплінах. В естафеті 4 х 7,5 км разом з Тарасом ДольнимВалентином Джимою та Романом Звонковим виборов 15-е місце. В індивідуальній гонці на 20 кілометрів був — 26-м[2].
З 26 березня 2015 року працює головою Сумської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна».


 30.04.2020
  Ранкова зарядкаОлімпійські чемпіони Сумщини :
20190226 FIS NWSC Seefeld Ladies CC 10km Tetiana Antypenko 850 4468.jpg
Тетяна Микола́ївна Анти́пенко (відома також під своїм дівочим прізвищем — Завалі́йнар. 24 вересня 1981УгроїдиСРСР) — українська лижниця, що спеціалізується на лижних перегонах. Учасниця трьох зимових Олімпійських ігор (200620102014). Срібна призерка зимової Універсіади (2009). Майстер спорту України міжнародного класу[1].

Участь і здобутки
Олімпійські ігриЗимові Олімпійські ігри 2006
Зимові Олімпійські ігри 2010
Зимові Олімпійські ігри 2014
Зимові Олімпійські ігри 2018
CMNS: Антипенко Тетяна Миколаївна на Вікісхо

29.04.2020
Ранкова зарядка

О

Олімпійські чемпіони Сумщини :

Яковлева Оксана Николаевна | МКУ ДО "Центр детского творчества"Окса́на Микола́ївна Я́ковлєва (нар. 6 жовтня 1980 року у Дубровці, Росія) — українська біатлоністка, заслужений майстер спорту (2007), влітку 2010 закінчила кар'єру. Чемпіонка Європи серед юніорів (гонка переслідування, 2000), чемпіонка Європи (індивідуальні гонки, 2001, 2007; спринт, 2008; естафета, 2008), неодноразова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України, на XXIII Всесвітній зимовій універсіаді у Турині виборола 2 медалі (1 золота, 1 срібна), дворазова срібна призерка Чемпіонату світу в естафеті (2003, 2008)Після переїзду в 1996 році до Глухова почала займатися біатлоном. У 1999 році увійшла до складу збірної команди України з біатлону.Тренер Москаленко Олександр Миколайович.Учасниця Олімпійських ігор 2002 року в Солт-Лейк-Сіті (США)Проживає у м. Суми, Україна. Украины.
Чемпионаты мира
СереброЭстерсунд 2008эстафета 4x7,5 км
СереброХанты-Мансийск 2003эстафета 4x7,5 км
Чемпионаты Европы
ЗолотоНове Место 2008эстафета
ЗолотоНове Место 2008спринт
СереброНове Место 2008преследование
ЗолотоБанско 2007индивидуальная
БронзаБанско 2007эстафета
СереброНовосибирск 2005эстафета
БронзаКонтиолахти 2002эстафета
ЗолотоОт Марьенн 2001индивидуальная
бронзаОт Марьенн 2001эстафета

28.04.20
Ранкова зарядка


             Олімпійські чемпіони Сумщин:

Maryna Antsybor 02.JPGМарина Миколаївна Анцибор (нар. 10 жовтня 1987 року, м.КонотопСумська область) — українська лижницямайстер спорту

Досягнення[ред. | ред. код]


27.04.2020


Ранкова зарядка
Олімпійські чемпіони Сумщини:
Седнєв на подіумі в Антхольцір. Сергій Анато́лійович Се́днєв 
(нар19 грудня 1983Глухів) — український біатлоніст, майстер спорту, член національної збірної команди України, бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті, срібний призер першості Європи, переможець та багаторазовий призер етапів Кубка світу з біатлону, неодноразовий переможець першостей та Чемпіонатів України, чемпіон ХХІІ Всесвітньої зимової універсіади, на ХХІІІ Всесвітній зимовій універсіаді виборов 4 медалі (2 срібні, 2 бронзові). Учасник зимових Олімпійських ігор 2010 у Ванкувері.
ЗолотоАнтхоль-Антерсельва 2010індивідуальна гонка 20 км
СріблоХохфільцен 2010спринт 10 км
СріблоПоклюка 2010змішана естафета
СріблоКонтіолахті 2012змішана естафета
БронзаПоклюка 2010індивідуальна гонка 20 км
БронзаПоклюка 2007індивідуальна гонка 20 км
БронзаХохфільцен 2008естафета 4 x 7,5 км
Чемпіонати світу
БронзаХанти-Мансійськ 2011естафета 4 x 7,5 км
24.04.2020
Ранкова зарядкаОлімпійські чем(піони Сумщини:
Олександр Ушкаленко – майстер спорту міжнародного класу з лижних ...Ушкаленко Олександр Анатолійович (нар. 2 серпня 1964, сел. УгроїдиКраснопільський районСумська область) — Майстер спорту України міжнародного класу, триразовий чемпіон світу з лижних перегонів (1983, 1984), учасник Олімпійських ігор у Нагано (Японія) 1998 рокустарший викладач кафедри спортивних дисциплін та фізичного виховання Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.
Будучи студентом факультету фізичного виховання Сумського педагогічного інституту, О.Ушкаленко, у 1983 році успішно виступив на юніорському чемпіонаті світу з лижних перегонів, який проходив у фінському місті Куопіо: завоював золоту медаль на 15-кілометровій дистанції й став чемпіоном в естафеті 3х10 км. Повторив чемпіонство і наступного 1984 року.
Він тричі ставав чемпіоном світу з лижних перегонів серед молоді та один раз — бронзовим призером. В естафетній команді виступав разом з лижниками Володимиром Смирновим та Олексієм Прокуроровим. Був вісім років членом збірної команди Радянського Союзу.
У 1988 році на шість років залишив великий спорт. Почав працювати викладачем у Сумському педагогічному інституті.
У 1994 році посів третє місце на чемпіонаті України в Сумах. Як член збірної України, брав участь в зимових Олімпійських іграх у Нагано (Японія) в лютому 1998 року


23.04.2020
Ранкова зарядка


Олімпійські чем(піони Сумщини:


Андрій Дериземля на ЧС з біатлону-2008 (Остерзунд, Швеція)
Андрій Васи́льович Дериземля́ 18 серпня 1977, смт. ЖовтневеСумська областьУкраїна) — один із найуспішніших сучасних українських біатлоністів, призер Чемпіонату світу з біатлону 2007 року (Антхольц-АнтерсельваІталія).

Спортивні медалі
Біатлон
Чемпіонати світу з біатлону
БронзаХанти-Мансійськ 2011естафета 4 x 7,5 км
БронзаАнтхольц-Антерсельвa 2007спринт 10 км
Чемпіонати Європи з біатлону
ЗолотоКонтіолахті 2002індивідуальна гонка 20 км
ЗолотоФорні-Авольтрі 2003персьют 12,5 км
СріблоНовосибірськ 2005спринт 10 км
СріблоНовосибірськ 2005естафета 4x7,5 км
СріблоLangdorf 2006естафета 4x7,5 км

22.04.2020
Ранкова зарядка
Олімпійські чемпіони Сумщини:
Біланенко, Олександр - це ... Що таке Біланенко, Олександр?Олександр Ві́кторович Білане́нко 
У збірній України Біланенко з 1999 року. Він брав участь в олімпіадах у Солт-Лейк-СітіТурині та у Ванкувері, чемпіон Європи 2003 року в індивідуальній гонці, триразовий чемпіон світу з літнього біатлону.
Бронзову медаль чемпіонату світу Біланенко виборов у 2011 в Ханти-Мансійську у складі української естафетної команди.
Нагороди
Чемпіонати світу
БронзаХанти-Мансійськ 2011естафета 4 x 7,5 км
Чемпіонат Європи з біатлону
ЗолотоФорні-Авольтри 2003індивідуальна гонка 20 км
СріблоНовосибірск 2002естафета 4x7,5 км
СріблоКонтиолахті 2005естафета 4x 7,5 км21.04.2020
Ранкова зарядкаОлімпійські чемпіони Сумщини:
Center Олена Ю́ріївна Петро́ва
 (24 вересня  1972Шаркан[1]СРСР) — українська біатлоністкаЗаслужений майстер спорту України. Срібна призерка Зимових Олімпійських ігор 1998 року в Нагано. Голова Сумського обласного відділення НОК України.
Народилася в Удмуртії. У віці 18 років переїхала в Суми.
Закінчила інститут фізичного виховання Волинського державного університету імені Лесі Українки.Виступала за спортивне товариство «Динамо» (Суми). Тренер Роман Романович Бондарук.
Олімпійські ігри
СріблоНагано 1998Індивідуальна гонка
Чемпіонати світу
СріблоРупольдінг 1996командні змагання
СріблоКонтіолагті 1999мас-старт 12,5 км
СріблоХанти-Мансійськ 2003спринт 7,5 км
СріблоХанти-Мансійськ 2003естафета 4 × 6 км
БронзаРупольдінг 1996інд. гонка 15 км
БронзаРупольдінг 1996естафета 4 × 7,5 км
БронзаБрезно-Осрбліє 1997командні змагання
БронзаОсло 2000естафета 4 × 7,5 км
БронзаПоклюка 2001естафета 4 × 7,5 км
БронзаОбергоф 2004


17.04.2020


Ранкова зарядка


Олімпійські чемпіони Сумщини :
Шкурат Оксана Юріївна
Народилася 30 липня 1993 року у м.Суми.
Вихованка СДЮСШОР Володимира Голубничого. Тренується у родини тренерів Сердюченків — Олексія Олександровича та Олени Іванівни.
Закінчила Українську академію банківської справи.
Багаторазова призерка чемпіонатів та Кубків України, чемпіонка України серед молоді 2014 року.

Рекордсменка області з бігу на 60 та 100 метрів з бар'єрами[1].
Вперше взяла участь у Олімпійських іграх у 2016 році у Бразилії. Вона виступала 16 серпня у бігу на 100 метрів з бар'єрами. З результатом 13.22 вона зайняла 35-те місце[2].16.04.2020

Ранкова зарядка
Олімпійські чемпіони Сумщини :
 27 вересня 1991 року у м.Суми.
Вихованка СДЮСШОР Володимира Голубничого. Тренується у подружжя тренерів Кривохижів — Миколи Миколайовича та Тетяни Василівни. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.
І.Кашина багато разів перемагала на чемпіонатах і Кубках України.
Брала участь в:
 • Кубках Європи зі спортивної ходьби в 2013 та 2015 рр.,
 • Кубку світу зі спортивної ходьби 2014 р.,
 • чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2014 р.,
 • командному чемпіонату світу зі спортивної ходьби 2016 р.

Рекордсменка області зі спортивної ходьби на 20 км, спортивної ходьби на 3000 м і 5000 м у приміщенні серед дорослих жінок[1].

15.04.2020
Ранкова зарядка


Олімпійські чемпіони Сумщини :
Кащеєва Вікторія Валеріївна (ур. П'ятаченконар.7 травня 1989) — українська легкоатлетка, що спеціалізується у спринті, чемпіонка Універсіади.На літній Універсіаді, яка проходила з 6-о по 17-е липня у Казані Вікторія разом з Олеся ПовхНаталею Погребняк та Марією Рємєнь виступали у естафеті 4×100 метрів.[1] Із результатом 42.77 дівчата стали золотими призерами Універсіади. Друге місце із результатом 43.54 в американської команди, третє — 43.81 — у спортсменок із Польщі. У такому складі спортсменки брали участь у змаганні вперше

Спортивні медалі
Представник Україна Україна
Легка атлетика
Універсіади
Золото2013 Казаньестафета 4 × 100 


14.04.2020
Ранкова зарядка

Олімпійські чемпіони Сумщини :
Бутрим Віталій Миколайович (нар. 10 січня 1991, с. БоромляТростянецький районСумська область) — учасник Олімпійських ігор в Англії 2012 року та Олімпійських ігор у Бразилії 2016 року, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи-2013 з бігу на 400 метрів, чемпіон України з бігу на 400 метрів 2016 року, майстер спорту України міжнародного класу.Олімпійські чемпіони Сумщини:
Бурмістрова Катерина Володимирівна - Calenday - це повний календар ...
Катерина Бурмістрова народилася в Сумах 20 листопада 1979 р. 1998 року дебютує в змаганях з вільної боротьби. Перший тренер — Анатолій Качур. Тренери — Заслужені тренери України С. А. Лазаренко та Ю. М. Голуб.

Виступає за м. Суми й товариство «Динамо».
Закінчила Сумський педагогічний університет ім. Макаренка (факультет фізвиховання)
Чемпіонати світу з боротьби
ЗолотоХалкіда 2002жіноча боротьба, до 67 кг
БронзаТокіо 2008жіноча боротьба, до 67 кг
Чемпіонати Європи з боротьби
ЗолотоХапаранда 2004жіноча боротьба, до 67 кг
ЗолотоВарна 2005жіноча боротьба, до 67 кг
СріблоСофія 2007жіноча боротьба, до 67 кг
ЗолотоВільнюс 2009жіноча боротьба, до 67 кг
СріблоБаку 2010жіноча боротьба, до 67 кг
ЗолотоДортмунд 2011жіноча боротьба, до 72 кг
СріблоБелград 2012жіноча боротьба, до 72 кг
БронзаТбілісі 2013жіноча боротьба, до 72 кг
БронзаВантаа 2014жіноча боротьба, до 75 кг
Кубки світу з боротьби
ЗолотоКаїр 2002жіноча боротьба, до 67 кг
БронзаКлермон-Ферран 2005жіноча боротьба, до 67 кг
ЗолотоТокіо 2012жіноча боротьба, до 72 кг

 10.04.2020
Ранкова зарядка

Олімпійські чемпіони Сумщини:
Список олімпійців Сумщини - Wikiwand
Лисенко Руслан Юрійович (нар. 18 травня 1976 , Великі БудкиНедригайлівський районСумська областьУкраїна) — український біатлоніст, учасник трьох Олімпійських ігор 1998, 2002 та 2006 років, чемпіонатів світу, учасник та призер етапів кубка світу з біатлону, дворазовий призер чемпіонатів Європи з біатлону. У 2007 році завершив спортивну кар'єру
Виступи на Олімпійських іграх

РікМісце проведенняІндСпрПрМСЕст
1998Японія Нагано3018
2002США Солт-Лейк-Сіті2453DNS7
2006Італія Турин1844417
09.04.2020
Ранковап зарядка
Олімпійські чемпіони Сумщини:

20190226 FIS NWSC Seefeld Ladies CC 10km Tetiana Antypenko 850 4468.jpg
 Тетяна Микола́ївна Анти́пенко (відома також під своїм дівочим прізвищем — Завалі́йнар. 24 вересня 1981УгроїдиСРСР) — українська лижниця, що спеціалізується на лижних перегонах. Учасниця трьох зимових Олімпійських ігор (200620102014). Срібна призерка зимової Універсіади (2009). Майстер спорту України міжнародного класу[1].

Участь і здобутки
Олімпійські ігриЗимові Олімпійські ігри 2006
Зимові Олімпійські ігри 2010
Зимові Олімпійські ігри 2014
Зимові Олімпійські ігри 2018
CMNS: Антипенко Тетяна Миколаївна на Вікісхов

08.04.2020

Ранкова зарядка


Олімпійські чемпіони Сумщини:
Олімпійське сузір'я України - презентація з фізичної культури

Нагороди
Заслужений майстер спорту СРСР
Олімпійські ігри
БронзаМосква 1980ходьба на 50 км


07.04.2020
Ранкова зарядкаОлімпійські чемпіони Сумщини:

Пензенский край » 6.5.7 Пенза спортивная Микола Якович Смага (22 серпня 1938, с. Боброве (Лебединський район)Сумська область) — 28 березня 1981Київ) — радянський спортсмен (спортивна ходьба). Заслужений майстер спорту СРСР. Бронзовий призер Олімпійських ігор 1968 зі спортивної ходьби на дистанції 20 км.
Упродовж 1965–1971 років виступав за «Труд» (Пенза), з 1972 — «Авангард» (Київ). Чемпіон Європи 1971 у ходьбі на 20 км (1:27.20,2). Бронзовий призер Олімпійських ігор 1968 (1:34.03,4), чемпіонатів Європи 1966 (1:30.18) і 1969 (1:31.20,2) на дистанції 20 км. Чемпіон СРСР 1969–1971. Нагороджений орденом «Знак Пошани».
Нагороди
орден «Знак Пошани»
Заслужений майстер спорту СРСР
Заслужений майстер спорту СРСР
Легка атлетика
Представник СРСР СРСР
Olympic rings with transparent rims.svg Олімпійські ігри
БронзаМехіко 1968ходьба 20 км[en]
Чемпіонат Європи
БронзаБудапешт 1966ходьба 20 км[en]
БронзаАфіни 1969ходьба 20 км[en]
ЗолотоГельсінки 1971ходьба 20 км[en]
Державні нагороди

06.04.2020
Для учнів 1-2 класів: ранкова зарядка.


27.03.2020
Для учнів 1-2 класів: ранкова зарядка.Для учнів 3-4 класів: "Перемоги України"


26.03.2020
Для учнів 1-2 класів: ранкова зарядка

Для учнів 3-4 класів: знайомство з олімпійськими чемпіонами Сумщини :
Картинки по запросу "Леоні́д Іва́нович Жаботи́нський"Леоні́д Іва́нович Жаботи́нський
 (28 січня 1938, с. Успенка, нині у межах смт Краснопілля Сумської області — 14 січня 2016ЗапоріжжяУкраїна) — український радянський спортсменважкоатлет, дворазовий абсолютний олімпійський чемпіон з важкої атлетики в суперважкій ваговій категорії (1964, 1968), чотириразовий чемпіон світу (1964—66, 1968) і дворазовий чемпіон Європи (1966, 1968), неодноразовий рекордсмен світу (1963—1974), П'ятиразовий чемпіон СРСР, прапороносець команди СРСР на відкритті Олімпійських Ігор 1968 року та закритті Олімпійських Ігор 1964 і 1968 років.
За спортивну кар'єру встановив 19 світових рекорді
Олімпійські медалі
Представник СРСР СРСР
Важка атлетика
Золото1964 ТокіоСуперважка кат.
Золото1968 МехікоСуперважка кат.
Зайди за цим посиланням і дай відповіді на запитання


25.03.2020
Для учнів 1-2 класів: ранкова зарядка


24.03.2020
Для учнів 1-2 класів: ранкова зарядка та вправи на килимі


Для учнів 3-4 класів: знайомство з олімпійськими чемпіонами Сумщини :
CenterЗубрилова (ОгурцоваОлена Миколаївна (25 лютого 1973ШосткаУкраїна) — українська та білоруська біатлоністка, заслужений майстер спорту, головний тренер молодіжної команди Білорусі з біатлону.В 1991 році стала займатися біатлоном, куди перейшла з лижних гонок. В складі збірної України неодноразово ставала чемпіонкою та призером Чемпіонатів світу з біатлону, виборювала багато нагород на континентальних чемпіонатах та етапах Кубку світу. Має вищу освіту, за фахом — тренер. В Україні мала військове звання майора СБУ. Персональним тренером тривалий час буРоман Зубрилов (з 1993 по 2000 р. — чоловік Олени). Представляла місто Тернопіль.У 2002 році змінила громадянство і стал виступати за збірну Білорусі.
У 2006 році покинула виступи і розпочала практичну тренерську роботу з молодіжною збірною Білорусі з біатлону [1]
У 2008 році призначена старшим тренером з резерву збірної Білорусі з біатлону [2].
Має доньку Тетяну (14 років), яка мешкає в Києві.

У 2002 році змінила громадянство і стала виступати за збірну Білорусі.
У 2006 році покинула виступи і розпочала практичну тренерську роботу з молодіжною збірною Білорусі з біатлону [1]
У 2008 році призначена старшим тренером з резерву збірної Білорусі з біатлону [2].
Має доньку Тетяну (14 років), яка мешкає в Києві.
Чемпіонати світу
Золото1999 Kontolahti10 km pursuit
Золото1999 Oslo15 km individual
Золото1999 Oslo12.5 km mass start
Срібло2003 Khanty-Mansiysk15 km individual
Срібло1997 Brezno-Osrblie15 km individual
Срібло1997 Brezno-Osrblie7.5 km sprint
Срібло1997 Brezno-Osrblie10 km pursuit
Бронза2005 Hochflizen7.5 km sprint
Бронза2005 Hochflizen4 x 6 km relay
Бронза2001 Pokljuka15 km individual
Бронза2001 Pokljuka4 x 7.5 km relay
Бронза2000 Oslo4 x 7.5 km relay
Бронза1999 Kontolahti7.5 km sprint
Бронза1996 Rupholding4 x 7.5 km rela23.03.2020
Для учнів 1-2 класів: ранкова зарядка та вправи на килимі

Для учнів 3-4 класів: знайомство з олімпійськими чемпіонами Сумщини :
Чемпіонка та п'ятиразова призерка чемпіонатів світу з біатлону, переможниця та призерка етапів кубка світу з біатлону, чемпіонка світу серед юніорів 2004 року, семиразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу з літнього біатлону 2011 року в спринті, неодноразова чемпіонка першостей та Чемпіонатів України, на XXIII Всесвітній зимовій універсіаді виборола 4 медалі (3 срібні, 1 бронзову). Учасниця зимових Олімпійських ігор 2006 року в Турині2010 року у Ванкувері2014 року в Сочі та 2018 року у Пхьончхані.
Багаторазова чемпіонка і призерка етапів Кубка світу. У сезоні 2014—15 посіла третє місце у загальному заліку Кубка світу. Також увійшла до десятки найкращих у сезоні 2013—14 (8-е місце).

Старший лейтенант СБУ.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня
Орден княгині Ольги І ступеня
Орден княгині Ольги ІІ ступеня
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня
Заслужений майстер спорту України
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.png
Зимові Олімпійські ігри
ЗолотоСочі 2014естафета 4×6 км
Чемпіонати світу
ЗолотоКонтіолахті 2015мас-старт 12,5 км
СріблоЕстерсунд 2008естафета 4×6 км
СріблоНове Место-на-Мораві 2013естафета 4×6 км
БронзаНове Место-на-Мораві 2013індивідуальна 15 км
БронзаКонтіолахті 2015спринт 7,5 км
БронзаЕстерсунд 2019естафета 4×6 км
Чемпіонати Європи
ЗолотоРаубичі 2020змішана естафета
ЗолотоОтепяя 2015естафета 4×6 км
ЗолотоБрезно-Осрбліє 2012естафета 4×6 км
ЗолотоРіднау-валь-Ріданна 2011естафета 4×6 км
ЗолотоОтепя 2010спринт 7,5 км
ЗолотоУфа 2009естафета 4×6 км
ЗолотоНове Место-на-Мораві 2008естафета 4×6 км
СріблоБрезно-Осрбліє 2012спринт 7,5 км
СріблоБрезно-Осрбліє 2012переслідування 10 км
СріблоОтепя 2010естафета 4×6 км
БронзаБансько 2007естафета 4×6 км
ЗолотоЛангдорф-Арберзее 2006спринт 7,5 км (юніорки)
СріблоЛангдорф-Арберзее 2006переслідування 10 км (юніорки)
БронзаНовосибірськ 2005естафета 3×6 км (юніорки)
Чемпіонати світу серед юніорів
СріблоКонтіолахті 2005естафета 4×6 км (юніорки)
Універсіада
СріблоТурин 2007спринт 7,5 км
СріблоТурин 2007переслідування 10 км
СріблоТурин 2007естафета 3×6 км
БронзаТурин 2007мас-старт 12,5 км
Літні чемпіонати світу
ЗолотоНове Место-на-Мораві 2011спринт 7,5 км
ЗолотоМінськ 2019Суперспринт
СріблоНове Место-на-Мораві 2011переслідування 10 км
СріблоНове Место-на-Мораві 2011змішана естафета 2×7,5 + 2×6 км
СріблоУфа 2012змішана естафета 2×7,5 + 2×6 км
СріблоТюмень 2014переслідування 10 км
СріблоТюмень 2014змішана естафета 2×7,5 + 2×6 км
1
                                     

20.03.20

Семеренко Віта Олександрів

Віта Семеренко.JPGВіта[a] Олекса́ндрівна Семере́нко (нар. 18 січня 1986, смт КраснопілляСумська область) — українська біатлоністказаслужений майстер спорту України,[1] член національної збірної команди України, чемпіонка та бронзова призер (МОК дискваліфікував володарку срібла Ольгу Вілухіну через вживання допінгу, тому замість бронзи Віта може отримати срібло)[2] Олімпійських ігор в Сочі, п'ятиразова призерка чемпіонатів світу, переможниця й призерка етапів Кубка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи з біатлону. Учасниця Олімпійських ігор 2010 року у Ванкувері2014 року у Сочі та 2018 року у Пхьончхані.
.
Нагороди
Заслужений майстер спорту України
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.png
Біатлон
Зимові Олімпійські ігри
ЗолотоСочі 2014естафета
СріблоСочі 2014спринт
Чемпіонати світу
СріблоЕстерсунд 2008естафета 4x6 км
СріблоНове Место-на-Мораві 2013естафета 4×6 км
БронзаХанти-Мансійськ 2011індивідуальна гонка 15 км
БронзаРупольдінг 2012спринт 7,5 км
БронзаНове Место-на-Мораві 2013спринт 7,5 км
БронзаЕстерсунд 2019естафета 4×6 км
БронзаАнтерсельва 2020естафета 4×6 км
Чемпіонати Європи
ЗолотоБрезно-Осрбліє 2012естафета 4×6 км
ЗолотоРіднау-валь-Ріданна 2011естафета 4×6 км
ЗолотоОтепя 2010гонка переслідування 10 км
ЗолотоУфа 2009естафета 4x6 км
ЗолотоНове Место-на-Мораві 2008естафета 4x6 км
СріблоОтепя 2010естафета 4x6 км
СріблоУфа 2009гонка переслідування 10 км
СріблоБансько 2007спринт 7,5 км
БронзаОтепя 2010спринт 7,5 км
БронзаБансько 2007естафета 4x6 км
БронзаНовосибірськ 2005естафета 3x6 км (юніорки)
Чемпіонати світу серед юніорів
СріблоКонтіолахті 2005індивідуальна гонка 10 км
СріблоКонтіолахті 2005естафета 3x6 км
Універсіади
ЗолотоТурин 2007переслідування 10 км
ЗолотоЕрзурум 2011спринт 7,5 км
ЗолотоЕрзурум 2011переслідування 10 км
ЗолотоЕрзурум 2011змішана естафета
СріблоТурин 2007естафета 3×6 км
БронзаТурин 2007спринт 7,5 км
БронзаТурин 2007індивідуальна гонка 15 км
Літні чемпіонати світу
ЗолотоНове-Место 2011спринт 7,5 км
ЗолотоНове-Место 2011переслідування 10 км
ЗолотоУфа 2012переслідування 10 км
СріблоУфа 2012спринт 7,5 км
СріблоУфа 2012змішана естафета 2×7,5 + 2×6 км
БронзаМинск 2019переслідування 7,5 км
                               19.03.2020

Сорокалєт Олександр Дмитрович

Александр Сорокалет принимает подачуОлександр Сорокалєт (волейбол) народився в м.Шостка Сумської області 1959 року.
Закінчив Вінницький політехнічний інститут.
Заслужений майстер спорту СРСР з волейболу.
Срібний призер 24-х Олімпійських ігор (Корея, м.Сеул 1988 р.), в складі збірної команди СРСР з волейболу.
Чемпіон світу 1988 року в Аргентині.
Чотириразовий чемпіон Європи.
Капітан збірної команди СРСР на Олімпійських іграх в Сеулі

Олімпійські медалі
Представник СРСР СРСР
волейбол
Срібло1988 Сеул


     
18.03.2020

Шапаренко Олександр Максимович


Олекса́ндр Макси́мович Шапаре́нко (нар. 16 лютого 1946СтепанівкаСумська область) — український радянський веслувальник, байдарочник, дворазовий олімпійський чемпіон.
Олександр Шапаренко виступав на трьох олімпіадах. На Олімпіаді в Мехико він завоював золото в двійці на дистанції 1000 метрів та срібло в одиночці. На мюнхенській Олімпіаді Шапаренко здобув золоту медаль в одиночці знову ж на дистанції в 1000 метрів. На монреальській Олімпіаді завершив перегони п'ятим.

Олімпійські медалі
Веслування на байдарках і каное
Представник СРСР СРСР
Золото1968 Мехікобайдарка-двійка, 1000 м
Золото1972 Мюнхенбайдарка-одиночка, 1000 м
Срібло1968 Мехікобайдарка-одиночка, 1000 м
17.03.20210

Куц Володимир Петрович

Володи́мир Петро́вич Куц (нар. 7 лютого 1927ОлексинеТростянецький район (Сумська область)Сумська область — пом. 16 серпня 1975Москва) — радянський легкоатлет-стаєр 1950-х років, дворазовий олімпійський чемпіон 1956 року у бігу на 5 та 10 км, заслужений майстер спорту СРСР (1954). У 1956 та 1957 визнавався найкращим спортсменом світу. Багаторазовий рекордсмен світу в бігу на 5000 м і 10000 м (1954—1957 роки). Десятиразовий чемпіон СРСР.[4]

Легка атлетика
Представник СРСР СРСР
Olympic rings with transparent rims.svg Олімпійські ігри
ЗолотоМельбурн 19565000 м[en]
ЗолотоМельбурн 195610000 м[en]
Чемпіонат Європи
ЗолотоБерн 19545000 м[en]
Крос «Юманіте»
БронзаПариж 1954
ЗолотоПариж 1956
ЗолотоПариж 1957
Державні нагороди
Орден Леніна
Заслужений майстер спорту СРСР
                                                                                                  

16.03.2020
Володимир Степанович Голубничий


Володи́мир Степа́нович Голубни́чий  — український легкоатлет, який спеціалізувався в ходьбіолімпійський чемпіон, рекордсмен світу. Почесний громадянин Сум.
Народився 2 червня 1936 р. у Сумах.
У 1960-х і 1970-х роках Голубничий домінував у ходьбі, вигравши загалом чотири олімпійські медалі. Він тренувався в добровільному спортивному товаристві «Спартак» у Сумах.
Легкою атлетикою Голубничий почав займатися в 1953 році, а в 1959-у став членом збірної Радянського Союзу. Окрім олімпійських здобутків, він також був чемпіоном Європи в 1974 році й чемпіоном СРСР в 1960, 1964-65, 1968, 1972 та 1974 роках.
2012 року обраний Членом Зали Слави IAAF.
Станом на 2015 — президент Спілки спортсменів-ветеранів м. Суми, почесний президент обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», член Національного олімпійського комітету України.
Автор книг «Чотири олімпійські сходження», «Чому люди так ходять?» і найновішої — «Легка атлетика від Володимира Голубничого»
Нагороди

13.03.2020
Вітаю любі діти! Пропоную рухливу зарядку під час перебування вдома.

Як правильно вибрати лижі для дитини?

 Щоб вибрати лижі для дитини, потрібно, перш за все, визначитися з тим, де і як ви збираєтеся кататися. Від цього залежить, чи потрібні вам гірські лижі або бігові. Крім того вибір лиж для дитини залежить від його віку, ваги, зросту та його вміння кататися.
Гірські лижі
Від дорослих моделей дитячі гірські лижі відрізняються розміром і легкістю. Для дітей і підлітків краще всього підійдуть лижі, призначені для початківців, які є самими м'якими (під «м'якістю» мається на увазі те, що такі лижі «працюють» як треба на невеликих швидкостях, добре амортизують рельєф) і пристосовані для універсального стилю катання.
Катання на гірських лижах для дітей має свої особливості, і тут велику роль відіграє правильний підбір спорядження. Основним фактором при виборі для дітей гірських лиж стає їх довжина. Щоб забезпечити безпечне катання, гірські лижі повинні повністю відповідати фізичним можливостям і антропометричним даним дитини. Якщо мова йде про маленьких дітей, то фахівці рекомендують починати навчання на коротких лижах сучасної геометрії («приталені»). На них можна швидше навчитися поворотів, а діти не будуть швидко втомлюватися.
Для дітей, вага яких менше 40 кг, довжина дитячих лиж безпосередньо залежить від ваги дитини:
 • для малюка, вага якого 10-20 кг, підійдуть лижі довжиною 70 см;
 • для дітей, вага яких більше 20 кг, довжина лиж повинна бути 90 см;
 • для дітей, вага яких становить 30-40 кг, довжина лиж повинна бути 100 см (для більш досвідчених лижників цій ваговій категорії допускається і велика довжина лиж).

 • Для дітей вагою понад 40 кг лижі підбираються в залежності від зростання аналогічно підбору лиж для дорослих (вертикально поставлені лижі повинні діставати до підборіддя або носа). Різниця в підборі визначається ступенем досвідченості гірськолижника. Для початківців рекомендується брати лижі на 5-10 см менше зростання, тобто орієнтовно до підборіддя. Для юного лижника з досвідом, який вміє координувати свої рухи і впевнено рухається, довжина лиж повинна доходити до носа.
  Фахівці звертають увагу: не варто плутати дорослі укорочені лижі для дорослих («скіборди») з дитячими гірськими лижами. Для них характерна більша жорсткість, вони погано підходять для дитячого катання, і такий досвід може надовго відбити у дитини бажання кататися.
  В залежності від такого параметра, як «твердість», дитячі гірські лижі можна розділити на три рівні: початковий, просунутий (удосконалюючий) і експертний. Цей фактор впливає і на їх вартість.
  Для початку можна обійтися недорогими «м'якими» лижами. До того ж вони легше в управлінні, а для новачків це великий плюс. Правда, розвинути велику швидкість на них не вдасться.
  Але лижні тренери відзначають, що діти навчаються дуже швидко і кататися на зовсім простих лижах їм скоро стає нецікаво. Звідси порада – краще відразу переплатити, ніж через пару тижнів купувати нові, більш «просунуті» лижі.
  Професійні лижі та спорядження експертного рівня – це вже для дітей, які досягли певних результатів і всерйоз вирішили зайнятися цим видом спорту.

  Гірськолижні черевики

  Для дітей випускаються спеціальні дитячі моделі черевик, які не варто плутати з жіночими моделями невеликого розміру.
  На що звернути увагу:

 • Черевики повинні бути теплими, з надійною підошвою, досить м'якими і зручними для ноги.
 • Обладнані зручною та нескладною застібкою (на дитячих черевиках, зазвичай, це одна кліпса).
 • Розмір черевиків повинен відповідати розміру ноги (правило «купити на виріст» у цьому випадку зовсім не спрацьовує).
 • При примірці в магазині приміряти черевики краще всього на товстий вовняний носок. При належному взуття повинна сидіти щільно, але пальці стопи повинні вільно рухатися, а п'ята не повинна «хлябатиме».
 • Не варто зациклюватися на якомусь конкретному виробнику, краще орієнтуватися на відчуття і зручність.

 • Лижні палиці

  Палиці зовсім маленьким дітям не потрібні. Дітям же старше рекомендована довжина залежить від зростання (не повинні доходити до пахв).

  Лижні кріплення

  Для дітей передбачені спеціальні лижні кріплення. Відрізняються вони від дорослих більш низькими відмітками на шкалі зусиль (звертаємо увагу на те, що чим менше рівень фізичної підготовки дитини і його гірськолижний досвід, тим нижче має бути на шкалі значення зусиль).
  Для захисту дитини від травм обов'язково потрібен шолом, у вітряну погоду непогано одягати підшоломник і маску.

  Бігові лижі

  Дитячі бігові лижі бувають трьох типів: лижі для класичного катання, який найчастіше використовується юними лижниками, лижі для конькового ходу і універсальні. Не освоївши «класику», немає сенсу купувати конькові лижі.
  Лижі для класичного катання довше конькових, з довгим і більш гострим носиком. На ковзаючу поверхню лиж нанесені спеціальні насічки, які не дають їм скочуватися назад. Ці лижі ідеально підходять для лижників-початківців, особливо якщо навчання і катання проходить поза траси. Недолік лиж цього типу – розвинути велику швидкість на цих лижах не вдасться, і при теплій погоді мокрий сніг, налипаючи на насічку, може сповільнювати рух.
  Лижі для конькового ходу – для більш досвідчених лижників, які мріють спуститися з вітерцем з уподобаної гірки. За формою вони коротше класичних, по краях повинен бути гострий бортик для запобігання зісковзування вбік.
  Універсальні лижі однаково добре підходять для катання в обох стилях.
  Безпека і надійність сучасних дитячих лиж забезпечується деякими конструктивними особливостями: закруглені шкарпетки і збільшена ширина лижного полотна роблять лижі більш стійкими і безпечними при падінні, «приталивание» (бічні вирізи) допомагає краще проходити складні повороти.
  Зовсім маленькі лижники можуть цілком обійтися простими, легкими лижами. Адже в цьому випадку основне завдання – навчити стояти малюка на лижах і отримувати задоволення від спільних лижних прогулянок з батьками.
  Дітям від 2 до 6 років експерти радять купувати лижі довжиною трохи вище зросту дитини, прості, широкі і безпечні моделі. На довгих лижах маленьким дітям дуже складно маневрувати, особливо на поворотах.Для дітей постарше орієнтиром може служити наступний принцип: зріст дитини плюс 15-20 див.
  Бігові лижі для підлітків наближені за своїм рівнем до дорослим моделям, але відрізняються спрощеними технічними характеристиками, м'якістю і легкістю.
  Таблиця підбору бігових лиж і лижних палиць для дітей:
  Зріст, смРекомендована довжина лиж, смРекомендована довжина палиць, смВік, років
  100100753
  110110804
  115120855
  120130906
  125140957
  1301501008
  125150 / 1601059
  14016511010
  14517011511

  Лижні палиці

  Лижники-малюки можуть і зовсім обійтися без лижних палиць. Їх завдання – навчитися твердо стояти на лижах і при цьому зберігати рівновагу.
  Довжина палиць, так само як і лиж, залежить від росту дитини, а також від стилю катання. Для класичного стилю палиці повинні доходити і впиратися в пахву, для конькового стилю повинні бути трохи вище плеча.
  Крім того, лижні палиці для дітей повинні бути легкими, зручними рукоятками для обхвату, з ремінцями (щоб дитина не втрачав палицю під час руху). Наконечники повинні бути гострими, з міцним і досить великим опорним елементом у вигляді зірочки або кільця.

  Кріплення для лиж


  Малюкам, які тільки почали освоювати бігові лижі, швидше за все, спеціальне взуття не знадобиться. Їм набагато зручніше і тепліше кататися у валянках або власних теплих черевиках. А тому для початку можна придбати лижі, які продаються в комплекті з кріпленнями під звичайну дитячу зимову взуття.
  Найбільш дешеві і прості кріплення – це м'які кріплення з ремінною стрічки з бавовни, еластичної шкіри або гуми. Їх недолік – не дуже надійна фіксація ноги на лижі. До того ж, такі стрічки і гумки часто плутаються і зміщуються в процесі катання.
  Напівжорсткі кріплення (спеціальне взуття також не обов'язкова) – конструкція більш надійна і міцно фіксує лижі до взуття.
  Жорсткі кріплення припускають наявність спеціального взуття – лижних черевиків.
  Кріплення для бігових дитячих лиж, безумовно, повинні бути безпечними, міцними і жорсткими в міру (щоб не травмувати і не перетискати ногу дитини кріпильними деталями). Зазвичай вони забезпечені більш м'яким механізмом кріплення, великою ручкою засувки (щоб малюк міг самостійно знімати і одягати лижі, і йому було зручно братися за нього рукавичкою).

  З яких матеріалів виготовляють дитячі лижі?

  Термін експлуатації лиж залежить від матеріалу, з якого вони виготовлені.

  Дерев'яні

  Дерев'яні лижі гарні при морозній погоді, але вже при нульовій температурі стають практично непридатними для катання. До того ж швидко ламаються і вимагають постійної обробки ковзної поверхні спеціальними лижними мазями, інакше мокрий сніг не дасть дитині легко пересуватися на лижах.

  Пластикові

  Пластикові лижі більш міцні і володіють підвищеними ковзаючими якостями, що в цьому випадку можна, скоріше, віднести до недоліків, ніж достоїнств. Щоб лижі не роз'їжджалися по різних сторонах, на пластикових лижах має бути якісна і досить велика за площею протиковзка насічка. Особливо наявність насічок важливо, якщо дитина стала на лижі в перший раз.
  Пластикові лижі довговічні, легко ковзають по снігу, не намокають і не тріскаються при контакті з мокрим снігом.

  Кілька порад


 • Ніколи не купуйте дітям черевики і лижі «на виріст». Економія грошей може легко перетворити ваш відпочинок в суцільну муку або навіть призвести до травм.
 • Підбирати лижі і черевики потрібно, враховуючи зріст, вага і розмір ноги дитини на момент покупки.
 • При виборі лижного спорядження краще скористатися порадами досвідченого інструктора або продавця-консультанта.
 • Вирушаючи в поїздку, заздалегідь перевірте лижі і проведіть необхідну підготовку: проведіть профілактику кантів і ковзної поверхні, перевірте та відрегулюйте лижні кріплення (вони повинні відстібатися при падінні). У небезпечній ситуації ці заходи послужать вам хорошу службу.
 • При купівлі лиж зверніть увагу на відсутність механічних пошкоджень і симетричність лиж в парі по ширині, довжині, масі і товщині.
 • Не слід купувати лижні палиці довше, ніж потрібно по росту дитини

 • Урок №1. Перші кроки
  Як стати на лижі

  Немає коментарів:

  Дописати коментар